Kitamura Kazuki

Kazuki Kitamura is a Japanese film and television actor.