Try 30 days of free premium.

I ho‘olulu, ho‘ohulei ‘ia e ka makani - Guest Crew

.